Iiiiiisss!

Hej seglarvänner!

Nu äntligen har Måsnaren lagt sig! Lasse rapporterar att det ligger 3 cm inne vid påstigningsplatsen och längre ut är det nyfruset.
Det är för närvarande -8 på platsen så isen växer.

Fortsatt kyla kan innebära seglingsbart till kommande helg, vi kollar upp och rapporterar vidare.

Idag onsdag är den nyfrusna isen 5 cm, Lasse har promenerat på den utan problem, och det krävs ytterligare några cm innan segling kan ske, återkommer med rapport senast fredag.

Bosse & Lasse