Årsmötet avklarat

Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften till 100:- som man sätter in
på Isabellans PG-konto 48 05 76-8 och anger sitt namn, adress, mail, och mobnr.
Som medlem har man tillgång till lånejakt (om man inte har en egen) och så tillhandahåller Isabellaföreningen grillkorv vid varje seglingstillfälle. Vi planerar att ställa upp släpet vid samma ställe som föregående år dvs i Tveta friluftsområde nära Måsnaren. Fryser Mälaren så kanske vi flyttar släpet till lämpligt ställe.
Eventuell flytt meddelas här på hemsidan.
Vi ses på isen
Bosse