Årsmötet 2015

Hej!

Vårt årsmöte är nu avklarat och styrelsen blev omvald.

Vi har god ekonomi och planerar för det kommande Isabellamötet i Astrazenecas anläggning vid Sandviken.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 100:- skall vara oförändrad säsongen 2015 – 2016. (Det går bra att betala 100:-  till Svenska Isabellaföreningen som har PG 48 05 76-8 Glöm inte att skiva in namn, adress, mail och telefon.)

Målsättningen med föreningen kvarstår dvs vi skall verka för att rekrytera nya isseglare till sporten bjuda våra medlemmar på korv när vi kan segla vid vår depå i Sandviken.

Föreningen har nu två jakter för utlåning varav en med två säten så man kan segla med passagerare, KOSTNADSFRITT!

Ordf.     Bosse Carlsson   bosse@isabellaisjakt.se
Sekr.     Olle Åhrberg        olle@isabellaisjakt.se
Kassör  Lasse Karlsson  lasse@isabellaisjakt.se