Årsmöte Isabellaföreningen

Hej!

Nedanst kallelse har gått ut till samtliga medlemmar som jag HAR en mailadress till.
Har du bytt mail eller av annan anledning inte fått mailet så ber jag att du meddela mig det så skall jag lägga in dig på listan. 072 5006166 eller mail bosse@isabellaisjakt.se

”Tjena kompis!
Svenska Isabellaföreningen kallar härmed till årsmöte den 11/12 2013 kl. 19:00 hemma hos Lasse Karlsson Gabrielsvägen 6
Vv meddela OM du kommer så vi vet hur mycket kaffebröd som skall inhandlas.

Föredragningslista kommer senare.

Mötet är tyvärr (på av utlandsvistelser mm hos styrelse medlemmar) försenat.

I stora drag så står på agendan, val av ordf. , kassör samt valberedning.

Och du glömmer väl inte 100 ringen till föreningen!!  PG 480576-8 för vintern 2013 – 2014.

Jag saknar tyvärr mail och adress tfn nr till några medlemmar , så var snäll och skriv in det när ni betalar medlemsavgiften för kommande vinter, i annat fall kan jag inte skicka medlemskortet.

======================================================================================================================================================

 

Vi har talat med varvsägaren och  är fortfarande välkomna till varvet, vi kommer att prioritera plats för våra medlemmar (om det blir fullt på parkeringen) eftersom Isabellaföreningen betalar markhyra till varvsägaren.

Med vänlig hälsning

Svenska Isabellaföreningen

Bosse Lasse Olle