Vilken dag det blev!

10 seglande isjakter i solskenet och många glada miner, framför allt från dom ”provapåare” som fick testa issegling.
I morrn seglar vi igen och det kommer fler ”provapåare” då.
Korvförrådet är påfyllt så de e bare å åk!

//Bosse