Stulna beslag!

VARNING!!

Efter inte mindre än 2 inbrott i vår ”Isabellafabrik” i Södertälje har delar till Isabella beslagsatser stulits tillsammans med ett antal medar och verktyg samt maskiner, skulle dessa delar saluföras på nätet eller på annat sätt, så kan det vara fråga om STÖLDGODS och kommer det till vår kännedom att detta förekommer så tänker vi överlämna den informationen till den utredare inom Polisen som handhar vårt ärende.

Du som i så fall handlar dessa delar begår en brottslig handling!

Är dessa delar ugnslackade i ”vår” blå färg så kan ett enkelt färgprov visa om dom härrör från våra stulna delar.

Skulle du träffa  på några delar du misstänker är stulna och vill kontakta polisen så hänvisa till diarie nr: 0201-K116214-08  Polisen har tel 11414

F:a Isbiten!