Försäkring, igen!

Läste om en isjaktsolycka där ngn seglade på 2 personer.
http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.1414599-en-till-sjukhus-efter-krock-med-isjakt

Jag hoppas verkligen att försäkringen täcker kostnaderna för denna person.

Har DU kollat att DIN försäkring gäller vid en olycka??

Om inte, se nedanst meddelande från Svenska Is seglar förbundet.

”Senaste nytt i arbetet med att finna en ansvarsförsäkring för issegling !!! Trygg-Hansa erbjuder medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Isseglarförbundet ansvarsförsäkring –antingen genom befintlig hemförsäkring eller  som särskild försäkring.

Medlemmar som redan har sin hemförsäkring i Trygg-Hansa får ett försäkringsintyg utan extra kostnad.  Är man försäkrad i annat bolag kommer man att kunna ansöka om en separat försäkring som täcker ansvar vid isjaktsegling.

 

Klicka här http://www.tryggintro.se/kundarea/trygghansa/issegling2012/

 

Kontaktperson på Trygg-Hansa är Mattias Andersson

<mattias.andersson@trygghansa.se>”

 

Bosse