Årsmöte Isabellaföreningen

Hej Isabellavänner!

Svenska Isabellaföreningen kallar till årsmöte 21/10 kl:19:00 hemma hos Lasse Karlsson Gabrielsvägen 6 i Södertälje.

Alla gamla som nya medlemmar är välkomna.

Meddela gärna ditt deltagande så vi vet hur mycket kaffebröd vi behöver inhandla.

 

Svenska Isabella föreningen

Föredragningslista för årsmöte 2014

 

§ 1            Fastställelse av röstlängd

§ 2            Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3            Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 4            Beslut huruvida mötet utlysts på rätt sätt

§ 5            Föredragningslista för årsmötet

§ 6            Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6b          Redovisning av förvaltningsberättelse

§ 7            Revisorns berättelse    

§ 8            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9            Fastställelse av medlemsavgift för säsongen 14 – 15

§ 10          Inriktning på verksamheten för kommande säsong

§ 11           Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 12a         Val av ordförande för en tid av 1 år

§ 12b        Val av revisor för en tid av 1 år

§ 12c         Val av sekreterare för en tid av 2 år

§ 12d        Val av valberedning för en tid av 1 år

§ 13          Övriga frågor

§ 14          Mötets avslutande 

 

Mvh

Styrelsen gm Bosse